جمع سفارش:

خوش آمدید به فروشگاه آنلاین

زمینه فعالیت ما كامپيوتر، دانشگاهي (بهداشت، محيط زيست، كشاورزي، فني مهندسی می باشد

عمده فعالیت های ما موارد زیر می باشد

خانم رومینا خانی

مدیر فضای مجازی

محمدرضا خاني

مدير مسئول

علي محمد خاني

مدير پخش و فروش

مهدي خاني

مدير توليد