سبد خريد
هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال

عضويت

ثبت نام
آمار سايت
تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (7)
كتاب مديريت رفتار كلاسي (مهارت هاي آموزشي و پرورشي)
ناشر: شركت به نشر
پديدآور: محمدحسين رئوفي
قيمت: 5000 ريال قيمت انتشارات خانيران: 5000 ريال
كتاب برنامه درسي: نظرگاهها، رويكردها و چشم‌اندازها
ناشر: شركت به نشر،سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني
پديدآور: محمود مهرمحمدي
قيمت: 135000 ريال قيمت انتشارات خانيران: 135000 ريال
كتاب تربيت بدني عمومي
ناشر: آستان قدس رضوي، به نشر،شركت به نشر
پديدآور: ابراهيم مطهريان؛ محمدحسن متقي‌شهري؛ مهدي سهرابي
قيمت: 40000 ريال قيمت انتشارات خانيران: 40000 ريال
كتاب توليد و فرآوري گياهان دارويي با بازنگري كامل
ناشر: آستان قدس رضوي، به نشر،شركت به نشر
پديدآور: رضا اميدبيگي؛ سيدمحمد فخرطباطبايي
قيمت: 130000 ريال قيمت انتشارات خانيران: 130000 ريال
كتاب دانستني‌هاي شگفت‌انگيز درباره آب و هوا
ناشر: آستان قدس رضوي، به نشر،شركت به نشر
پديدآور: هلن تيلور
قيمت: 90000 ريال قيمت انتشارات خانيران: 90000 ريال
كتاب راهنماي عملي نگارش طرح كسب و كار
ناشر: آستان قدس رضوي، به نشر،شركت به نشر
پديدآور: كولين بارو؛ بارو؛ رابرت براون
قيمت: 95000 ريال قيمت انتشارات خانيران: 95000 ريال
كتاب راهنماي كامل آسيب‌شناسي ورزشي
ناشر: شركت به نشر
پديدآور: وينتر گريفيث؛ مهرداد فتحي؛ علي سالياني
قيمت: 89000 ريال قيمت انتشارات خانيران: 89000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2