هزینه ارسال کتابهای خریداری شده بیش از 2500صفحه برای تمام نقاط کشوررایگان می باشد

كتابهاب خانيران و آواي قلم فني ، مهندسي و كامپيوتر بهداشت و محيط زيست پزشكي كشاورزي و انساني

كتاب هاي ويترين
ارتقا, وبهسازي تصفيه خانه هاي آب و فاضلابراهنماي استريليزاسيون در مراكز بهداشتيپديده تغذيه گرايي(اوتريفيكاسيون)درمنابع آب سطحي(دل راهنماي بهداشت,ايمني و محيط زيست درمراكز بيمارستا

مقدمه اي بر شناخت ردپاهادربرنامه ريزي محيط زيست(باتصفيه و دفع لجن فاضلابراهنماي تعيين آب شستگيمديريت و هدايت پايان نامه دكتري راهنماي استادان و

تصفيه فاضلاب صنعتي(منابع,مشخصات و تصفيه)اصول طراحي بهره برداري و مديريت گازهاي لندفيلاصول بهداشت,ايمني و محيط زيست (HSE(مهندسي كاربردي در لوله‌هاي پلي‌اتيلن

راهنماي جامع تصفيه فاضلاب هاي صنعتي وخطرناك(قسمت امن نجود,10سال دارم و طلاق گرفته امسيستم مديريت ريسك خستگي در صنايع و عمليات 247سيستمهاي غشايي در تصفيه فاضلاب

مديريت پسماند با رويكرد تبديل پسماند يه ثروتراهنماي كاربردي كيفي آب آشاميدني(جلداول)نانو فناوري و محيط زيستبهداشت ايمني و محيط زيست HSE سري كتاب هاي تخصصي مح

كيفيت آب آشاميدني مشكلات و راه حل هامديريت پسماند الكترونيكي و الكتريكيامنيت جهاني آب فرصت ها و تهديد هاروش هاي تقطير خورشيدي در سيستم هاي نمك زدايي آب

روشهاي آناليز مواد زائد جامدمرجع كامل شيمي تجزيه (ويرايش ششم)مديريت پروژهشبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب و رواناب‌هاي سطحي

رهنمودهاي كيفي آب آشاميدني(سازمان بهداشت جهانيWHO)استحصال گاز متان از محل دفن زبالهتكنولوزي آب و فاضلاب همر ملاحظات زيست‌محيطي در معدنكاري: مطالعه موردي معدن

خودآموز گام به گام و تصويري مهارت ششمICDLارائه مطبيوتكنولوژي محيط زيست (جلد اول)شناخت,پيشگيري و كنترل آلودگي هاي محيط زيستارزيابي وواكنش فوري در امنيت سامانه هاي آبرساني(AW


كليه كتاب هاي ويترين
بهترین حالت نمایش : مرورگر قدرتمند فایرفاکس و اينترنت اكسپلورر 7 به بالا